Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Historiek

In zijn pioniersstadium (1908) was schoolsport een veredelde vorm van voetbalcompetitie tussen een aantal katholieke scholen: de 'kardinaalsbeker'.

Na de tweede wereldoorlog ondernam prof. Dr.P.P. De Nayer, stichter en voorzitter van het 'Hoger instituut voor Lichamelijke opvoeding en sport' van de KUL, acties om de sportinitiatieven die overal in het land ontstonden tot een gestructureerd geheel te coördineren.

In 1949 werd voor het secundair onderwijs het NSVO - FNSEL, Nationaal Sportverbond Vrij katholiek Onderwijs, Fédération Nationale Sportive de l' Eneignement Catholique Libre gesticht. Bij de aanvang beperkten de nationale activiteiten zich tot voetbal en atletiek. Stilaan groeide ook de belangstelling voor andere sporttakken als basketbal, volleybal, schermen, zwemmen, tafeltennnis, judo en handbal.

In 1966 volgde het gemeenschapsonderwijs met de oprichting van het 'Sportsecretariaat van het Rijksonderwijs'. Dat secretariaat was i.s.m. de Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs actief in de provincies Antwerpen en Limburg. Ze organiseerden competities voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.
In 1972 leidde dit tot de oprichting van de schoolsportfederatie 'ROOS'.
Vanuit de schoolsportinitiatieven in steden als Antwerpen, Gent en de provincie Vlaams-Brabant ontstond in 1981 'GEPOS', het schoolsportsecretariaat voor het gemeentelijk en het provinciaal onderwijs.

Elke schoolsportfederatie had zijn eigen werking, maar pleegde geregeld overleg via het 'Vast Bureau Schoolsport', en dit met de steun van Sport Vlaanderen.

Om de uitbouw van de schoolsport te verzekeren en de ondersteuning van de beleidsinstanties uit alle politieke middens te bestendigen, ontstond op 4 april 1984 de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). SVS fungeerde als overkoepelende structuur en als ontmoetingsplatform voor NSVO - ROOS en GEPOS. In opdracht van de Minister van Onderwijs ging men in zijn overleg nog een stap verder en werd de samensmelting NSVO-ROOS en GEPOS een feit. Door het Vlaams Parlement  werd een decreet gestemd. SVS werd hervormd werd tot één netoverschrijdende federatie en vanaf 1 september 1994 opereert SVS vanuit 5 provinciale secretariaten en een coördinatiecentrum te Brussel.

Ook in de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschappen bestaat er een schoolsportstructuur die enigszins verschilt van SVS:

- Franstalige Gemeenschap: 3 netgebonden schoolsportfederaties:

- FSEOS: Fédérations Sportive de l'Enseignement Officiel Subsidié;
- FNSEL: Fédération Nationale Sportive de l' Enseignement Libre;
- FSEC: Fédérations Sportive de l'Enseigenment de la Communauté

- Duitstalige Gemeenschap: PDM: Pädagogische Dienststelle des Ministeriums für Sport und Shule.

De 5 verschillende schoolsportfederaties hebben sinds 1984 hun overlegplatform in het 'Overlegbureau van de Belgische Schoolsport': OBS.