Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Missie / opdracht

Het decreet betreffende de organisatie van schoolsport van 13 februari 2009 voorziet dat de Stichting Vlaamse Schoolsport optreedt als overkoepelende en co√∂rdinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen. 

Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan :   
  1. het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ;

  2. het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;

  3. het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.