Skip Navigation Links
Kies provincieExpand Kies provincie
Actieplan Sport beweegt je school 2.0. + aanvraag schoolondersteuning
Fair play
Acties/evenementen
NGS sportdagen
Sport na school
Sportsnack
Dienstverlening,publicaties,...
Bestel online
G-sport

Doelgroep

SVS richt zich tot alle schoolgaande jongeren uit het basisonderwijs en het secundair en buitengewoon onderwijs;  zowel tot de sportief getalenteerde, de jongere die reeds actief in een sportclub is, als tot de minder of niet-sportieve leerling.

Het schoolsportprogramma is dus geen afspiegeling van de reguliere competitiesport, zoals die in sportfederaties aangeboden wordt.  Het is juist de eigenheid van de schoolsport om aangepaste werkvormen aan te bieden, ook voor de minder sportieve leerling.

Deze specificiteit houdt ook in dat schoolsport niet concurrentieel is met het aanbod vanuit bestaande sportfederaties.  Integendeel het is een complementaire aanvulling in het Vlaamse sportlandschap.